Wat is speltherapie

speltherapieSpeltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. In speltherapie staat het kind centraal. Een kind vindt het vaak moeilijk om zijn ervaringen en gevoelens in woorden te vangen. Spelen is de taal van het kind. Kinderen verwerken in hun spel hun ervaringen. Dit zijn zowel de leuke als de spannende en moeilijke ervaringen.

Er kunnen hindernissen ontstaan die het kind belemmeren in zijn ontwikkeling. Denk hierbij aan

  • onzekerheid of faalangst
  • laag zelfbeeld
  • problemen op school
  • hoog- of meerbegaafd zijn
  • erg verdrietig zijn
  • moeite met verwerken van ingrijpende en/of  traumatische gebeurtenissen
  • woede- en driftbuien
  • gepest worden
  • moeite met leren
  • hechtingsproblemen

Door spelen kan het kind ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen uiten, ervaringen verwerken en experimenteren met allerlei vormen van (nieuw) gedrag. Het kind krijgt door speltherapie meer vertrouwen in zichzelf, de ander en de wereld om zich heen.

De speltherapeut sluit aan bij het spel van het kind, verwoordt het spel van het kind en speelt, als het kind het toelaat, mee. Door het spelen en de vertrouwensband die er groeit tussen het kind en de therapeut, ontstaat er ruimte voor het kind om ervaringen en emoties te uiten, om belemmeringen op te ruimen en gedragspatronen te doorbreken. De speltherapeut helpt het kind zijn eigen hulpbronnen te ontdekken.

De therapie vindt plaats in de spelkamer. De spelkamer biedt het kind de ruimte en vrijheid om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te experimenteren en te spelen. Een spelsessie duurt 45 minuten en vindt het liefst op een vast tijdstip in de week plaats.

Het is belangrijk dat ouders en speltherapeut samen zoeken naar het beste voor het kind. De steun en hulp van ouders en/of verzorgers is nodig voor een optimaal resultaat van het speltherapieproces en zij worden daarom intensief betrokken. Door middel van ouderbegeleidingsgesprekken zoeken ouders en speltherapeut samen naar de juiste afstemming en begeleiding van het kind. Waar mogelijk vindt er ook samenwerking plaats met school en/of instelling.