Kosten

De praktijk hanteert de volgende tarieven (inclusief btw):

Intake (± 60 minuten) € 70,00
Spelsessie (± 45 minuten) € 70,00
Gesprek met ouders / verzorgers / derden € 70,00

Een afspraak die 24 uur van te voren is afgezegd, wordt niet in rekening gebracht.
Indien er reiskosten worden gemaakt, worden deze in rekening gebracht (€0,25 per kilometer).

Vergoeding

Er zijn verschillende zorgverzekeraars die speltherapie gedeeltelijk vergoeden. Indien vergoed, vallen zij onder de noemer alternatieve geneeswijzen en/of additieve zorg in het  aanvullend pakket.
Informeer altijd eerst bij uw zorgverzekeraar of deze tot vergoeding overgaat en welke voorwaarden daarbij gesteld worden.
Bij elke zorgverzekeraar is de minimale voorwaarde dat de speltherapeut ingeschreven staat in het beroepsregister van een erkende beroepsvereniging. Voor Speltherapie is dat de beroepsvereniging: NVVS (Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten).
Op de site van de NVVS is een overzicht te vinden van de zorgverzekeraars waarmee in elk geval een contract is afgesloten (www.speltherapie.net).
Kosten voor kinder- en jeugdtherapie kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post “Bijzondere Ziektekosten” als deze niet vergoed worden door een zorgverzekeraar of een andere instantie.
Er bestaat een mogelijkheid tot het vergoeden van speltherapie via de bijzondere bijstand. De voorwaarden voor bijzondere bijstand verschillen per gemeente. Bij de sociale dienst van de gemeente kan hierover informatie opgevraagd worden.
Soms kunnen de kosten betaald worden uit een Persoonsgebonden Budget (PGB).

U kunt gerust contact opnemen met de speltherapeut om te informeren naar de financiële mogelijkheden.