Aanbod op school

IMG_0528Als de school de mogelijkheid en de ruimte biedt, is het mogelijk dat ik naar de school van uw kind kom. Ik kan het volgende bieden:

  • spelobservaties tijdens het spelen met klasgenoten.
  • individuele spelobservaties op school, waarbij gebruikt gemaakt wordt van een ruimte binnen de school. Extra spelmateriaal wordt door de speltherapeut meegenomen.
  • deelnemen aan een leerlingbespreking of een gesprek met derden op school.